خرید عسل طبیعی از زنبورداران

برترین عسل ارگانیک ایران همراه با شناسنامه

خرید عسل طبیعی شناسنامه‌دار

عسل شناسنامه دار

تولید کننده، مکان تولید، نتیجه آزمایش عسل، ضمانت‌نامه اصالت محصول. تمام این موارد در شناسنامه‌ عسل یاشل در بسته‌بندی وجود دارد.

خرید مستقیم عسل از زنبورداران

خرید عسل از زنبوردار

کم شدن واسطه در فروش اکثر مواقع باعث کاهش خیلی از هزینه‌ها می‌شود. از همین رو یاشل بستری فراهم کرده که خریداران می‌توانند مستقیماً از خود زنبورداران عسل خریداری کنند.

برترین عسل ایران

عسل برگزیده سال ۹۷ ایران

عسل شهرستان خلخال در سال ۱۳۹۷ به عنوان برترین عسل ارگانیک ایران انتخاب شد. این در حالی است که تنها ۵% عسل ایران ارگانیک محسوب می‌شود.

چرا یاشل؟

شما با خرید عسل از یاشل، با یک تیر چند نشان می‌زنید.
عسل تقلبی را از بازار حذف می‌کنید و بساط دلالی را جمع می‌کنید. باعث تقویت و افزایش تعداد زنبوردارهای معتمد و درستکار می‌شوید که افزایش کیفیت عسل را در پی دارد. باعث حفظ سلامت خود و محیط زیست می‌شوید و موارد دیگر…؟

ویدیوی ماموریت اصلی استارتاپ یاشل

سریعترین روش خرید عسل طبیعی در عصر حاضر

عسل شکرک زده چیست؟

مدت کوتاهی پس از برداشت، عسل طبیعی شکرک می‌زند و رُس می‌بندد و شبیه کره یا روغن نباتی می‌شود. از طرفی اکثر خریداران در خرید عسل ترجیح می‌دهند عسل را بصورت شهد تهیه کنند، نه اشکال دیگر. به همین خاطر زنبورداران برای فروش عسل مجبور می‌شوند به عسل حرارت دهند تا شکرک آن از بین برود. پس عسلی که حرارت ندیده باشد را عسل گرما ندیده یا خالص می‌گویند.
لازم به ذکر است که حرارت دادن عسل از بین رفتن برخی از آنزیم‌های مفید آن می‌شود.

عسل شکرک زده یا رس بسته مش سالیم
فهرست