عسل طبیعی را از زنبورداران بخرید

داستان زندگی زنبورداران را بخوانید، عسل تولیدیشان را بررسی کنید و از آنها خرید کنید

خرید عسل آزمایش شده

عسل آزمایش شده

حفاظت از محیط زیست

حفظ محیط زیست

ماموریت اصلی استارتاپ یاشل چیست؟

ایجاد بستری امن و مطمئن برای خرید عسل طبیعی از زنبورداران معتمد. افزایش کیفیت عسل تولیدی. کمک به افزایش درآمد زنبوردران. آشنایی و فرهنگ‌سازی در رابطه با شغل زنبورداری و خود زنبور عسل و …
مواردی که گفته شد تنها یک ماموریت مهم را دنبال می‌کنند. جلوگیری از فروپاشی جمعیت زنبور عسل و در نهایت کمک به حفظ محیط زیست.

عسل طبیعی شناسنامه‌دار

مزایای عسل شناسنامه دار :

تولید کننده یا همان زنبوردار و همچنین عرضه کننده عسل مشخص است.
عسل هر زنبورداران بصورت جداگانه و با نام و داستان خود آن زنبوردار عرضه می‌شود. این باعث حفظ خواص عسل‌ هر زنبوردار می‌شود، یعنی عسل زنبورداران دیگر با هم ترکیب نمی‌شوند.
قابل پیگیری است.
در آزمایشگاه تخصصی عسل آزمایش شده و طبیعی بودن آن تایید شده است.
دارای برگه آزمایش از آزمایشگاه معتبر است.

فهرست