خرید عسل طبیعی از زنبورداران

برترین عسل ارگانیک ایران همراه با شناسنامه

چرا یاشل؟

شما با خرید عسل از یاشل، با یک تیر چند نشان می‌زنید.
عسل تقلبی را از بازار حذف می‌کنید و بساط دلالی را جمع می‌کنید. باعث تقویت و افزایش تعداد زنبوردارهای معتمد و درستکار می‌شوید که افزایش کیفیت عسل را در پی دارد. باعث حفظ سلامت خود و محیط زیست می‌شوید و موارد دیگر…؟

ویدیوی ماموریت اصلی استارتاپ یاشل
عسل طبیعی شناسنامه دار

عسل شناسنامه دار

عسلی با ویژگیهای خاص. ویژگیهایی که می‌توانند اصالت و کیفیت عسل خریداری شده را بطور کامل تعیین و تایید کنند. در عسل شناسنامه دار عرضه کننده عسل، درصد کیفیت آن و زنبوردار به همراه داستان زندگی‌اش قابل شناسایی هستند. همان مورد دوم به تنهایی اصالت عسل را بطور کامل تایید میکند.‌

ما خودمان در یاشل از عسل شناسنامه دار مَشَ سالیم استفاده می‌کنیم
اگر دوست داشتید، کافیه روی کلید زیر کلیک کنید

عسل گرما ندیده

مدت کوتاهی پس از برداشت، عسل طبیعی شکرک می‌زند یا رُس می‌بندد و شبیه کره طبیعی یا روغن نباتی می‌شود. اغلب زنبورداران برای فروش مجبور می‌شوند به عسل حرارت دهند تا شکرک آن از بین برود. پس عسلی که حرارت ندیده باشد را عسل گرما ندیده یا خالص می‌گویند.
لازم به ذکر است که حرارت دادن عسل باعث ایجاد سمّ و از بین رفتن آنزیم‌های بسیار مفید آن می‌شود.

عسل شکرک زده یا رس بسته مش سالیم
فهرست